Delaktighet och demokrati – för dig som röstar för första gången

Delaktighet och demokrati – för dig som röstar för första gången

Vi ägnar eftermiddagen åt information för förstagångsväljare. Kom till DigiDel och lär dig hur du kan påverka Helsingborg genom att skicka in förslag och synpunkter direkt genom stadens egna webbtjänster och appar, eller hör representanter för kommunfullmäktige, inklusive ordförande Mats Sander, berätta om styret i Helsingborg.

Vi informerar dig som röstar för första gången hur valet fungerar, och vägleder dig i källkritik och fake news. Det blir valskola för dig som röstar för första gången, och du hittar information från Valmyndigheten. Stadens demokratisamordnare kommer även att visa den nya e-tjänsten Helsingborgsförslaget, för dig som har förslag på hur staden kan utvecklas.

  • Stadsbiblioteket
  • Bollbrogatan 1
  • 252 25
  • Helsingborg
  • Vuxen: Gratis
  • Barn: Gratis
  • Pensionär: Gratis
  • Student: Gratis
  • 6 september 2018, 14:00 - 19:00