Föredrag: Nationalspråkstanken mellan rasism och demokrati. Språkpolitik i Sverige 2018

Föredrag: Nationalspråkstanken mellan rasism och demokrati. Språkpolitik i Sverige 2018

Olle Josephson är professor i i Nordiska språk i Stockholm och var 2000 till 2009 chef för Svenska språknämnden och Språkrådet. Han skriver regelbundet om språk i Svenska Dagbladet och Språktidningen. Hans senaste bok kom i år och heter Språkpolitik, ett ämne som kan rymma mycket från språktest för invandrare, tyska och franska som skolämnen till benämningar för personer med funktionsnedsättning och valet mellan de och dom. I sitt föredrag tar han upp några av de grundläggande problemen.

Föreningen erhåller stöd från Kulturnämnden i Helsingborg.

  • Jacob Hansens Hus
  • Norra Storgatan 21
  • Helsingborg
  • 27 november 2018, 19:00 - 20:00