Idé A on tour: Annelie Palmsköld – En historia om stickning

Idé A on tour: Annelie Palmsköld – En historia om stickning

Stickning är en teknik som har en lång och intressant historia. Många har försörjt sig på stickning och andra har stickat för eget bruk. I den här före-läsningen kastas det lite extra ljus på hur stickning gick till, varför det var så populärt och vilken typ av plagg som stickades förut. Under föreläsningen tas det även upp om dagens stora intresse för stickning och på vilka nya sätt vi ser på det hela med design och teknik. Annelie Palmsköld är professor i kulturvård med inriktning mot hantverksveten-skap och verksam vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.

Lokal: Helsingborgs Stadsbibliotek
Fri entré. Begränsat antal platser.

  • Helsingborgs Stadsbibliotek
  • Bollbrogatan 1
  • Helsingborg
  • 3 oktober 2018, 18:00 - 19:30