Lucia 2018

Lucia 2018

Ingen föranmälan.
Lokal: Grönkullagatan 41. Kaffe och kaka till försäljning. Samarrangemang med VOF.

  • Idé A Drottninghög, Grönkullagatan 41
  • Helsingborg
  • 11 december 2018, 14:30 - 16:00