Mångfald utifrån ett funktionshinderperspektiv- en föreläsning

Mångfald utifrån ett funktionshinderperspektiv- en föreläsning

DHS och Funkibator presenterar en föreläsning om mångfald utifrån ett funktionshindersperspektiv. I båda organisationerna arbetar vi stenhårt med att lyfta fram personer med normbrytande funktionsvariation på alla samhällsnivåer. Allt från arbete, utbildning, fritid till internationella frågor.

“En diagnos definierar aldrig en person, utan det viktigaste är att se personen bakom. Vi är alla unika och kan bidra till samhället på många olika sätt.”

  • Helsingborgs stadsbibliotek, Café Birger
  • Bollbrogatan 1
  • 252 25
  • Helsingborg
  • 18 september 2018, 15:00 - 16:00