Medlemsvillkor

Säljare

Kulturförvaltningen i Helsingborgs stad och tillhörande kulturplatser. Kulturplats: Dunkers kulturhus, Fredriksdal museer och trädgårdar, Sofiero slott och slottsträdgård.

Om medlemskapet

Vid besök och/eller inköp på Kulturplats ska medlemmen styrka sitt medlemskap med uppvisande av giltigt Kulturkort. Medlemmen är skyldig att uppvisa bankmässig legitimation om Kulturplatsens anställda så begär. Namn, postadress och e-post adress är obligatoriska uppgifter för registrering och aktivering av Medlemskap. Uppgift om telefon är frivillig men underlättar för snabb kontakt mellan Medlem och Säljare.

Avgifter

395 sek ordinarie, 250 sek pensionär och studerande för ett år från och med inköpsdatum. Vid förlust av kort uttages avgift á 70 kr.

Rabatter

Enskilda procentsatser och erbjudanden kan ändras utan medlems samtycke. Informationen kring erbjudanden förmedlas via nyhetsbrev och www.mittkulturkort.se.

OBS! Du ska kunna uppvisa ditt kulturkort vid uthämtning av rabatterade biljetter. Kom alltså ihåg att alltid ha det i plånboken.

Force Majeure

Säljaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om säljaren själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktsåtgärder. Säljaren är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om säljföretaget varit normalt aktsam.

Giltighetstid

Ett år (12 månader) från och med inköpsdatum.

Information

Medlemmen är införstådd med att denne automatiskt kan komma att erhålla särskild information om exklusiva erbjudanden m m, att uppgifterna används som underlag för bl a marknads- och besökaranalyser, service- och metodutveckling och statistik, att uppgifterna samkörs och uppdateras för att upprätthålla god besökar- och registervård. Medlemmen medger att uppgifter får lämnas ut till samarbetspart eller liknande i service- och/eller informationssyfte för att upprätthålla god besökar- och registervård.

Behandling av personuppgifter

Lämnade uppgifter behandlas endast av Säljare och Kulturplats och enligt Personuppgiftslagen (PuL). Uppgifterna sparas enligt bokföringslagen (1999:1078). Ändamålet med detta är att kunna administrera kundförhållandet, fullgöra ålagda skyldigheter samt att samla och analysera information för att kundanpassa erbjudanden och rabatter på produkter, tjänster och upplevelser. Den som ej önskar mottaga adresserad information och erbjudanden kan när som helst kontakta Kulturförvaltningen och begära en avprenumeration. Enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) har Medlemmen rätt att från Kulturförvaltningen i Helsingborg få skriftlig information om behandlingen av personuppgifter som berör Medlemmen. Kulturkortet och Kulturförvaltningen i Helsingborg kommer på eget eller på Medlemmens initiativ rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Samtycke till behandling av personuppgifter

Genom att registrera sitt kort samtycker medlemmen till föregående punkts beskrivna behandling av personuppgifter. Godkännande av medlemsvillkoren anses ha skett då köpet genomförts.